Sort

FS ID
FS 0453
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium ampeloprasum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
Ampeloprasum Group
ACC. DATO
acc. date
28-08-2008
DANSK NAVN
Danish name
Elefanthvidløg
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Elefanthvidløg
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
23-08-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
USA
OPRINDELSESLAND
Country of origin
USA
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste