Sort

FS ID
FS 0468
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Corylus colurna
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
07-09-2008
DANSK NAVN
Danish name
hassel, tyrkisk
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Tyrkisk (træ)hassel
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Balkan/Lilleasien
HISTORIE
History
Jeg har lavet en stribe småtræer fra nødder fra Krogerup højskole, som Flemming har samlet til mig.
BESKRIVELSE
Description
Et flot, men meget stort (op til 20 m) nøddetræ med gode nødder - ligesom hasselnødder - i store klaser. Træet er kegleformet med ret vandrette grene. Barken flot afskallende. Skulle være selvbestøvende.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste