Sort

FS ID
FS 0470
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium scorodoprasum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
08-09-2008
DANSK NAVN
Danish name
skovløg
ACCESSIONSNAVN
Accession name
(uden sortsnavn)
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
31-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
fået ved plantebytte med en finsk pige
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste