Sort

FS ID
FS 0475
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Crataegus schraderiana
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
09-09-2008
DANSK NAVN
Danish name
hvidtjørn
ACCESSIONSNAVN
Accession name
ingen kendt
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
08-01-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
USA
HISTORIE
History
syn. Crataegus schraderiana. Syn Crataegus orientalis. Tjørn som frøsamler tog med hjem fra USA som podekviste.
BESKRIVELSE
Description
Den siges at være en af de bedste arter at spise. Kan anvendes som frugtbrød mv. Jeg har ikke erfaringer med den kulinarisk. Den er ret sent modnende
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Frø:
Billede af frø
Nærbillede:
Nærbillede
Til liste