Sort

FS ID
FS 0483
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Phaseolus vulgaris
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
29-12-2008
DANSK NAVN
Danish name
bønne, have-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Gold of Bacau
CULTIVAR TYPE
Biological status
Landrace, traditionel sort (L)
SIDST RETTET
Latest update
14-01-2022
ANDEN ID
Other ID
Golden of Bacau
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
USA
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Rumænien
HISTORIE
History
Oprindelig doneret til SSE af venner i den nordrumænske by Bacau. Oprindeligt opført i Frøsamlernes bytteliste som "Gold og Bacau", men i en periode listet som "Golden of Bacau". Efter rådslagning med donor, føres sortsnavnet tilbage pr. 18/12 2019.
BESKRIVELSE
Description
Lange, brede og meget lækre bælge. Meget tidlig af en stangbønne at være – især en Romano type. Donors favorit-bønne pga. den lækre smag.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Frø:
Billede af frø
Til liste