Sort

FS ID
FS 0488
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Secale cereale
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
29-12-2008
DANSK NAVN
Danish name
rug, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Midsommerrug
CULTIVAR TYPE
Biological status
Landrace, traditionel sort (L)
SIDST RETTET
Latest update
14-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Gammel dansk rugtype, beslægtet med svedjerug. Fra Vestfyns Hjemstavnsgård
BESKRIVELSE
Description
Specielt god til halmflettearbejder. Sås 1. juli med 1/3 rug, 1/3 vikke (f.eks. vintervikke) og 1/3 havre (volumen - dele). Afgrøden slås til foder eller grøngødning i september, og den følgende sommer er der fin rug til halmarbejder så snart der er dannet aks. Ellers er der moden rug i midten af august. Stort udbytte, men små kerner, sorten er nem at tærske. Den kan både koges som ris eller anvendes til brød.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Plante:
Billede af plante
Til liste