Sort

FS ID
FS 0489
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Camelina sativa
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
29-12-2008
DANSK NAVN
Danish name
sæddodder
ACCESSIONSNAVN
Accession name
vårsæddodder
CULTIVAR TYPE
Biological status
Ny/ukendt/undersøges (P)
SIDST RETTET
Latest update
07-05-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2008
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Oliefrøplante der siges at have en meget lang historie i Danmark (tilbage til Bronzealderen).
BESKRIVELSE
Description
Runde kapsler med ret små frø. Den er nu blevet taget op igen, da man kan bruge det der er tilbage efter presning af olie til dyrefoder, som er lige så proteinrigt som soya. Kan bruges som frø i brød.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste