Sort

FS ID
FS 0498
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Erysimum ×cheiri
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
syn. Cheiranthus x cheiri
ACC. DATO
acc. date
31-12-2008
DANSK NAVN
Danish name
gyldenlak
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Benedictes gyldenlak
CULTIVAR TYPE
Biological status
Familiesort / arvesort
SIDST RETTET
Latest update
14-01-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Cheiranthus cheiri er synonym for Erysimum × cheiri Inventering af gamle haver i landsbyen Gjerrild indsamlet fra meget gammel bestand i landsbyen Gjerrild på Djursland.
BESKRIVELSE
Description
Stor stabil bestand, selvsået under birk, på sandjord. Forskellige varme farver: Rød, rødorange, orange og over i gule nuancer. Gyldenlak blomstrer normalt fra 2. år, og er en kortlivet staude der sår sig selv.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Blomst:
Billede af blomst
Fotograf: NO Crossland
Til liste