Sort

FS ID
FS 0505
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Solanum lycopersicum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
31-12-2008
DANSK NAVN
Danish name
tomat, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Fleischtomate, kartoffelblättrige Tiefgefurchte
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
28-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Tyskland
HISTORIE
History
fra Gerhard Bohl
BESKRIVELSE
Description
Kartoffelbladet rød bøftomat, indeterminant.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste