Sort

FS ID
FS 0517
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Fragaria x ananassa
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
01-01-2009
DANSK NAVN
Danish name
jordbær, have-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Senga Sengana
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
12-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Sort fra min tidligere ”nyttehave” – i øvrigt af ukendt oprindelse. Men det er rimeligvis denne sort. Et fortrinligt spise- og syltebær.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste