Sort

FS ID
FS 0518
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Apium graveolens
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
var. rapaceum
ACC. DATO
acc. date
04-01-2009
DANSK NAVN
Danish name
selleri, knold-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Allan Clausens udvalgte
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
21-08-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Har frø til ca. 50 ha af min efterhånden egen sort som er udvalgt med udgangspunkt i krydsninger af de forlængst udgåede sorter "Alabaster" og "Snehvide"
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste