Sort

FS ID
FS 0526
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Phaseolus vulgaris
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
13-01-2009
DANSK NAVN
Danish name
bønne, have-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Roark
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Sverige
OPRINDELSESLAND
Country of origin
ukendt
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
2 m høj stangbønne med lange bælge med store frø, der gør bælgen buklet. God som ung, den har voksbelægning der forsvinder ved kogning. Frøene er brede og flade med grå og lysebrune felter. I “Daves Garden” rubriceret som tørrebønne.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste