Sort

FS ID
FS 0527
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pisum sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
13-01-2009
DANSK NAVN
Danish name
ært
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Alderman
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
England
HISTORIE
History
Ifølge Reimer Seeds er denne sort synonym med Tall Telephone Sweet Pea. Ældre sort opr. Kings, England. Stadig i handelen i få engelske frøfirmaer.
BESKRIVELSE
Description
Høj ært, tidligere end vores andre høje ærter..
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste