Sort

FS ID
FS 0561
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium fistulosum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
24-01-2009
DANSK NAVN
Danish name
pibeløg
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Pibeløg, uden sortsnavn
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
01-01-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
DK
OPRINDELSESLAND
Country of origin
ukendt
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Tykke blade, der bruges som purløg. Kommer normalt før purløg. Stor dekorativ blomst i juli-august.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste