Sort

FS ID
FS 0566
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Fedia cornucopiae
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
24-01-2009
DANSK NAVN
Danish name
algerisalat
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Usn.1
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Sverige
OPRINDELSESLAND
Country of origin
ukendt
HISTORIE
History
På engelsk kaldet ”Horn of Plenty”. Det gamle danske navn er "Overflødighedshorn-Krop" (1834) eller "Siciliansk Baldrian" (1800). Kommer fra et SESAM medlem, der har fundet den på rejse.
BESKRIVELSE
Description
I familie med vårsalat. Bladene ligner vårsalats meget, mens blomsterne er violette – og meget nydelige. Danner store rosetter, lidt større rosetter end vårsalat normalt gør. Skal have en nogenlunde varm sommer for at danne modne frø.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste