Sort

FS ID
FS 0568
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Atriplex hortensis
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
24-01-2009
DANSK NAVN
Danish name
mælde, have-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Gyldengrøn
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
16-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Tyskland
HISTORIE
History
Sorten er udviklet af Bernd Horneburg, Thüringen - en kendt bidynamisk forædler.
BESKRIVELSE
Description
2 m. høj med kæmpeblade, meget delikat.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste