Sort

FS ID
FS 0579
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Malva verticillata
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
var. crispa
ACC. DATO
acc. date
02-02-2009
DANSK NAVN
Danish name
katost, kruset
ACCESSIONSNAVN
Accession name
kruset katost, uden sortsnavn
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
04-12-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
England
HISTORIE
History
Udviklet af Agroforestry Research Trust i 2008
BESKRIVELSE
Description
Katost med store krusede blade. Gode rå i salater og i varme retter. Lang vækstsæson. Dør ved -5 C.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste