Sort

FS ID
FS 0582
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Solanum lycopersicum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
03-02-2009
DANSK NAVN
Danish name
tomat, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Stone
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
28-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Indien
OPRINDELSESLAND
Country of origin
USA
HISTORIE
History
En bekendt sendte denne til os fra en tur i Indien. Hvis det er den samme 'Stone' som findes i handelen i andre lande, er den er gammel sort, introduceret i 1889 i USA af den berømte tomatforhandler Livingston.
BESKRIVELSE
Description
Giver ikke så mange frugter, men smager godt.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste