Sort

FS ID
FS 0587
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Cucumis melo
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
03-02-2009
DANSK NAVN
Danish name
melon
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Farthest North, stamme #2
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
04-01-2021
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
USA
HISTORIE
History
Udviklet gennem selektion fra den originale grex
BESKRIVELSE
Description
Flere generationer frø høstet i drivhus
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Plante:
Billede af plante
Til liste