Sort

FS ID
FS 0589
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Daucus carota
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
04-02-2009
DANSK NAVN
Danish name
gulerod, have-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Gul Bosnisk (Bosnisk Gul), Ærø selektion
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
19-01-2022
ANDEN ID
Other ID
selektion fra FS162
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Bosnien
HISTORIE
History
Sorten stammer fra Bosniske flygtninge, gennem en havebekendt af NO.
BESKRIVELSE
Description
Sorten er helt klart MEGET landsort – særdeles uensartet. Ved udvalg på Biokol (Niels på Ærø) fandt Brian, NO og Niels frem til dem der lignede en lidt spids spisegulerod mest. Disse rødder har Birtha Toft på Vestjyllands Højskole lavet frø af.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste