Sort

FS ID
FS 0596
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Solanum tuberosum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
usikkert
ACC. DATO
acc. date
04-02-2009
DANSK NAVN
Danish name
kartoffel, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Purple Peruvian
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
19-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Norge
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Peru
HISTORIE
History
Sendt fra Peru af Eilif Ås.
BESKRIVELSE
Description
" Mange knolde, str. medium til lille. Ret uregelmæssige (primitiv sort). Hvis de gror i let sur jord, bliver de gennemfarvet violette. Bladene er ikke så modtagelige for skimmel, men når først planterne er inficeret, skal de op snarest, da knoldene ellers angribes slemt.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste