Sort

FS ID
FS 0611
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pisum sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
06-02-2010
DANSK NAVN
Danish name
ært
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Spring Blush
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
26-08-2021
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2007
DONOR LAND
Donor country
USA
OPRINDELSESLAND
Country of origin
USA
HISTORIE
History
Forædlet af Alan Kapuler, Peace Seeds, USA. Doneret af Seed Ambassadors Andrew & Sarah ved deres besøg hos Frøsamlerne i 2007.
BESKRIVELSE
Description
Høj slikært (brydmarvært) fra Alan Kapuler, Peace Seeds. Del af et forsøg på at forædle lilla bælge – men denne har tofarvede lilla blomster, grønne bælge med svage lilla striber og lilla pletter på stænglerne. Meget fin kvalitet og bærer længere end de fleste slikærter, fordi den bare bliver højere og højere.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste