Sort

FS ID
FS 0616
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Tagetes erecta
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
10-02-2010
DANSK NAVN
Danish name
fløjlsblomst, opret
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Exquisite
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
15-04-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
USA
OPRINDELSESLAND
Country of origin
USA
HISTORIE
History
Oprindeligt fra Peace Seeds.
BESKRIVELSE
Description
Trivelig tagetes, gul blomst med charmerende røde nister.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Blomst:
Billede af blomst
Fotograf: NO Crossland
Til liste