Sort

FS ID
FS 0618
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Raphanus raphanistrum subsp. sativus (syn. Raphanus sativus)
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
10-02-2010
DANSK NAVN
Danish name
radise
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Janosnapi
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Ungarn
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Ungarn
HISTORIE
History
Opr. ungarsk handelssort, modtaget fra en ungarsk kollega i 2002. Sorten går mindst tilbage til 1970’erne.
BESKRIVELSE
Description
Ravfarvet aflang radise. Stor, dejligt mildtsmagende.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Nærbillede:
Nærbillede
Til liste