Sort

FS ID
FS 0619
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Gilia achilleifolia
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
10-02-2010
DANSK NAVN
Danish name
fjer-blåhoved
ACCESSIONSNAVN
Accession name
California gily-flower (det amerikanske navn)
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
31-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
USA
HISTORIE
History
Den skulle kunne findes i ”Den nye nordiske Flora”. Ellers oprindelig og vildvoksende i Californien. Dukkede op af sig selv i vores have.
BESKRIVELSE
Description
Køn lille plante med skærme af ensianblå blomster.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste