Sort

FS ID
FS 0624
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Calendula officinalis
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
10-02-2010
DANSK NAVN
Danish name
morgenfrue, have-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Brita
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
17-08-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Sverige
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Sverige
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Pæn havemorgenfrue indsamlet i Sverige.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Blomst:
Billede af blomst
Fotograf: Søren Holt
Til liste