Sort

FS ID
FS 0628
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pisum sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
22-02-2010
DANSK NAVN
Danish name
ært
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Ögonärt från Boaryd
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
NGB17833
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Sverige
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Sverige
HISTORIE
History
En af de ærter der blev indsamlet under det store svenske "Uppropet" lavet af POM i 2004.
BESKRIVELSE
Description
Svensk landrace eller lokalsort af sukkerært.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste