Sort

FS ID
FS 0629
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium ampeloprasum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
, Porrum group
ACC. DATO
acc. date
24-02-2010
DANSK NAVN
Danish name
porre
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Kong Richard, syn. King Richard
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
28-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Kong Richard har også været forhandlet under navnet King Richard. Den blev skabt af L. Dæhnfeldt A/S i Odense, og udbudt til salg fra 1977 (Iflg. NordGen). Den har været meget dyrket både i Danmark og i udlandet. I USA har den ligefrem lagt navn til en gruppe af porrer, de beskriver som en særlig dansktype. Den indgår stadig i UPOV's retningslinier for test af nye sorter (til EU), som eksempel på længste blade og længste skafter. Den er netop gået ud af handel for ganske få år siden.
BESKRIVELSE
Description
Det er en rigtig god sommerporre med langt lyst skaft, der kan bliv rigtigt stor uden at blive grov. Jeg har haft porrer med over 40 cm lange, milde og lyse skafter af en anselig tykkelse. Og de har aldrig været grove.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste