Sort

FS ID
FS 0640
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Cucumis sativus
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
21-12-2010
DANSK NAVN
Danish name
agurk, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Venlo Pickling
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Nederlands?
HISTORIE
History
Venlo er en hollandsk by der er centrum for dyrkning og forædling af grønsager. Kendt handelssort i europa.
BESKRIVELSE
Description
En lille agurk, der klarer sig godt et varmt sted på friland. Frugterne er 20 cm og ret tykke. De kan både syltes og spises rå.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste