Sort

FS ID
FS 0666
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Cosmos sulphureus
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
10-01-2013
DANSK NAVN
Danish name
kosmos, svovlgul
ACCESSIONSNAVN
Accession name
fra Ometepe
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
31-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Mellemamerika
HISTORIE
History
Mette har indsamlet denne på øen Ometepe i Nicaraguasøen.
BESKRIVELSE
Description
Enårig sommerblomst, omkring 1 m høj, frodig vækst med orange blomster.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste