Sort

FS ID
FS 0677
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pisum sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
28-01-2013
DANSK NAVN
Danish name
ært
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Valdemars amerikanske
CULTIVAR TYPE
Biological status
Familiesort / arvesort
SIDST RETTET
Latest update
14-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
USA
HISTORIE
History
Ærten er doneret af Ida Graulund, Valdemars barnebarn. Valdemar kaldte selv ærterne for ”De amerikanske ærter”. Valdemar Henrik Olsen sejlede i 1917-1918 i fart mellem Nord- og Sydamerika, og ærterne kan stamme fra denne periode. Men ærterne kan være kommet endnu tidligere til Danmark, nemlig i 1893, hvor Valdemars far, Otto Hans Olsen, var med som snedker på et projekt i Chicago. Valdemar døde i 1961 i Holbæk, hvor familien havde boet siden 1921. Ærterne dyrkes i dag af Idas onkel på 80 år.
BESKRIVELSE
Description
Ærterne bliver omkring 2 meter høje og skal støttes af stativ. Ærterne prikles ud i maj og høstes i juli. Ærterne givet et stort udbytte, og selv store ærter bliver kun meget lidt bitre og melede. Ærterne er stadig faste efter kogning.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste