Sort

FS ID
FS 0680
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Malus domestica
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
11-03-2013
DANSK NAVN
Danish name
æble, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Formand Jørgensen
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
28-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
-
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Navnet har donors forældre fået fra den tidligere ejer. Sorten indgår ikke i NGB / Pometets samlinger. Senere oplyst: Peter Jørgensen stammede oprindelig fra Møn. På grund af uoverensstemmelser med sin stedmoder stak han til søs, og efter et spændende og omskifteligt liv, som han kunne fortælle mange gode historier om, blev han arbejdsformand på sukkerraffinaderiet i Kgs. Lyngby. Han boede selv i Lyngby, vist nok på Thorsvej. Han havde en gartner ved navn Nielsen til at hjælpe sig i haven. En dag fandt gartneren under en oprydning i en bunke affald et lille, selvsået æbletræ, som han fik lov at tage med. Træet viste sig at være værdifuldt, så det blev opformeret og opkaldt efter ejeren af haven, hvor det var fundet. I sin tid havde det en rimeligt stor lokal udbredelse. Oplysningerne stammer fra Anna Hollyoak og hendes farfar.
BESKRIVELSE
Description
Det er det første æbletræ, der springer ud om foråret, hvor det står med små, lyse, bøgegrønne blade mod træets kanelbrune stamme og grene, og det får masser af kønne æbleblomster. Æblerne er middelstore, grønne, senere svagt gullige. De modner i september og kan holde sig til jul. De er gode til frisk konsum med behagelig sommeræbleagtig smag, men de er også velegnede til madlavning. Til grød koger de ud på den rigtige, lidt klumpede måde.Træet i min have er omkring 100 år gammelt og stadig sundt og livskraftigt.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste