Sort

FS ID
FS 0067
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Solanum lycopersicum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
26-07-2006
DANSK NAVN
Danish name
tomat, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Brandywine, Black
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
30-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Belgien
OPRINDELSESLAND
Country of origin
USA
HISTORIE
History
Oprindelse frøsamler i Belgien 2003. Skulle være en spontan mutation af Brandywine opstået i USA. Tilsyneladende spredt før den var stabil, så der er flere varianter i omløb.
BESKRIVELSE
Description
En brun udgave af 'Brandywine'. Dejlig krydret smag og store tomater.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste