Sort

FS ID
FS 0682
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Lathyrus tuberosus
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
14-03-2013
DANSK NAVN
Danish name
fladbælg, knold-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Knoldfladbælg fra Slettebjerg
CULTIVAR TYPE
Biological status
Vild eller vildtvoksende (W)
SIDST RETTET
Latest update
29-05-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Planten stammer fra en ruderatvegetation i "Lille Sverige" - på kanten af Slettebjerget imellem Hillerød og Allerød, ved nogle kolonihaver. Det vides ikke om den var en rest fra tidligere dyrkning eller vildtvoksende. Moderplanten er nu forsvundet.
BESKRIVELSE
Description
Klatrende, flerårig, bælgplante, op til 1 m høj, rosa velduftende blomster. Danner valnøddestore underjordiske stivelsesholdige knolde.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Blomst:
Billede af blomst
Fotograf: NO Crossland
Plante:
Billede af plante
Fotograf: NO Crossland
Nærbillede:
Nærbillede
Fotograf: NO Crossland
Til liste