Sort

FS ID
FS 0683
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Ribes uva-crispa
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
14-03-2013
DANSK NAVN
Danish name
stikkelsbær
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Stikkelsbær fra Sminge
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
28-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
En stikkelsbærbusk jeg fandt på en tur langs gudenåen i Sminge. Lokaliteten må engang have været en have, for der er ikke tale om en selvsået forvildet stikkelsbær
BESKRIVELSE
Description
storfrugtet, rød, glat velssmagende og ualmindelig sund stikkelsbær.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste