Sort

FS ID
FS 0698
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Maranta leuconeura
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
01-02-2018
DANSK NAVN
Danish name
fiskeben
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Ole Olesens fiskeben
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
28-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Stammer fra donors oldefar (Ole Martinus Olesen 1878 - 1964). Donors mor arvede denne plante i en flot stor kobberpotte. I 2006 arvede donor planten.
BESKRIVELSE
Description
Bladene er mørkegrønne med røde ribber. Den blomstrer med fine små hvide blomster.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste