Sort

FS ID
FS 0701
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Plantago major
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
'Rosularis'
ACC. DATO
acc. date
27-03-2019
DANSK NAVN
Danish name
vejbred, glat
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Rosenvejbred
CULTIVAR TYPE
Biological status
Landrace, traditionel sort (L)
SIDST RETTET
Latest update
31-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2001
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Gammel kulturplante, ukendt oprindelse. Senere udbud ikke samme oprindelse som Kirstens.
BESKRIVELSE
Description
Blomsterstanden har en tæt roset af grønne støtteblade. Rosetten er velegnet til wok-retter.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste