Sort

FS ID
FS 0707
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Lupinus angustifolius
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
27-03-2019
DANSK NAVN
Danish name
lupin, smalbladet
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Süsslupinen Gulzower Blaue
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
13-03-2023
ANDEN ID
Other ID
VIR LAM1614
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Rusland
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Tyskland
HISTORIE
History
Stammer oprindeligt fra DDR, via den russiske genbank.
BESKRIVELSE
Description
110 cm høj, let væltende, kraftig lupin. Skulle have lavt indhold af bitterstoffer i frøene (sød-lupin).
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Frø:
Billede af frø
Fotograf: NO Crossland
Spire:
Billede af spire
Fotograf: NO Crossland
Blomst:
Billede af blomst
Fotograf: Anne Holtegaard
Plante:
Billede af plante
Fotograf: Lise Lotte Rahbek
Nærbillede:
Nærbillede
Fotograf: Anne Holtegaard
Til liste