Sort

FS ID
FS 0071
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Solanum lycopersicum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
27-07-2006
DANSK NAVN
Danish name
tomat, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Conni
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
07-05-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2019
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
Doneret af frøsamler Lotte Abildstrøm, som har sorten fra sin veninde Conni.
BESKRIVELSE
Description
Meget usædvanlig bøftomat med tyndt løv og aflange, lidt spidsede røde frugter. Ikke just smukke men meget velsmagende.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste