Sort

FS ID
FS 0724
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Triticum aestivum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
29-08-2019
DANSK NAVN
Danish name
hvede, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Red Lammas
CULTIVAR TYPE
Biological status
Landrace, traditionel sort (L)
SIDST RETTET
Latest update
10-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2018
DONOR LAND
Donor country
USA
OPRINDELSESLAND
Country of origin
England
HISTORIE
History
Meget gammel sort, findes i tre varianter, alle rimeligvis udvalgt i en landsort tilbage i slutningen af 1600-tallet.
BESKRIVELSE
Description
Høj, nikkende hvedesort, sund. Kort stak, ret korte aks og små kerner. Akset fremstår rød-brunt. Kerner og skaldele skilles nemt ved håndtærskning.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste