Sort

FS ID
FS 0728
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Ribes nigrum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
27-10-2019
DANSK NAVN
Danish name
solbær
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Graulunds
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
28-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
2013
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Indkøbt omkring 1962 på Hørsholm Planteskole.
BESKRIVELSE
Description
Meget høj med mildt smagende bær af varierende størrelse i klasen.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste