Sort

FS ID
FS 0073
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Solanum lycopersicum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
27-07-2006
DANSK NAVN
Danish name
tomat, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Darby
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
28-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Storbritannien
HISTORIE
History
Der findes flere 'Darby', udviklet af samme folk (Glasshouse Crops Research Institute) i 1960'erne. Denne er 'Striped Red/Yellow'. Opr. HDRA, England.
BESKRIVELSE
Description
Store røde tomater med bronzefarvede striber/aftegninger. Bedre sort end ‘Tigarella’, som den ligner. Stort udbytte og god smag. Både i drivhus og på friland. Meget stor succes på friland (på Lolland) med 2-3 ekstra skud pr. plante.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste