Sort

FS ID
FS 0731
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pisum sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
27-10-2019
DANSK NAVN
Danish name
ært
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Store Holgers Kæmpeært
CULTIVAR TYPE
Biological status
Familiesort / arvesort
SIDST RETTET
Latest update
14-01-2022
ANDEN ID
Other ID
tidligere FS0235b.
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Tidligere FS0235b. Opr. PØ dyrkningsforsøg, doneret af Gundersen familien. Den oprindelige sort hed FS0235, og var tydeligt en blanding af 2 morfologisk forskellige sorter der nu er adskilt og har fået hvert sit Frøsamlernr.
BESKRIVELSE
Description
2-2,5 m høje, velsmagende, stort udbytte. Den har meget store, runde og overlappende bladflige.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste