Sort

FS ID
FS 0733
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Ribes nigrum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
27-10-2019
DANSK NAVN
Danish name
solbær
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Grønfrugtet fra SESAM
CULTIVAR TYPE
Biological status
Familiesort / arvesort
SIDST RETTET
Latest update
28-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
2006
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Sverige
HISTORIE
History
En ukendt sort af grønfrugtet solbær udbudt et enkelt år i SESAM (den svenske frøsamlerforening). Herfra fik vi en kvist.
BESKRIVELSE
Description
Kraftig vækst, mange ikke så store sideskud. Bærrene er mere søde end almindelige solbær, og er ikke så kraftige i smagen. Det er let at se når de bliver modne; så bliver de "gennemsigtige".
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste