Sort

FS ID
FS 0739
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Ribes nigrum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
03-11-2019
DANSK NAVN
Danish name
solbær
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Lene Hammerums
CULTIVAR TYPE
Biological status
Familiesort / arvesort
SIDST RETTET
Latest update
10-08-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Donor fik en aflægger 'for over 30 år siden' (hvornår?) af en gammel mand i sin kolonihaveforening i Skanderborg. Haven, den stod i, blev oprettet i 1966 og moderbusken er formodentlig plantet i 1960'erne.
BESKRIVELSE
Description
Bærrene er store og den giver et fint udbytte. Hos donor var den ca. 1 m høj.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste