Sort

FS ID
FS 0751
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Phaseolus vulgaris
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
11-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
bønne, have-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Gotländsk Vit Böna
CULTIVAR TYPE
Biological status
Landrace, traditionel sort (L)
SIDST RETTET
Latest update
19-01-2021
ANDEN ID
Other ID
NGB11763
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Sverige
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Ret tidlig landsort med hvide blomster og store blade. Laver nogle højere voksende skud (half-runner). Giver lange bælge med hvide bønner.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste