Sort

FS ID
FS 0761
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Phaseolus vulgaris
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
11-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
bønne, have-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Volga-tyskernes bønne, busk-variant
CULTIVAR TYPE
Biological status
Ny/ukendt/undersøges (P)
SIDST RETTET
Latest update
09-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2019
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Stabil variant af Volga-tyskernes bønne, der er blevet en buskbønne med enkelte højere voksende skud (half-runner)
BESKRIVELSE
Description
Half-runner tørrebønne med røde striber på de grønne bælge.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste