Sort

FS ID
FS 0768
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Beta vulgaris
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
var. altissima
ACC. DATO
acc. date
12-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
sukkerroe
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Stina
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
19-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
Da sukkerroedyrkningen blev opgivet på Fyn fik Erling Lykke en håndfuld frø af denne sort fra en anden bonde. Konventionel sort fra Danisco.
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste