Sort

FS ID
FS 0077
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Solanum lycopersicum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
28-07-2006
DANSK NAVN
Danish name
tomat
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Golden Queen
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
16-01-2021
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Belgien
OPRINDELSESLAND
Country of origin
USA
HISTORIE
History
Fundet på et marked og rendyrket af Alexander W. Livingston, Reynoldsburg, Ohio. Efter at have dyrket den i en række år udbød han den i 1882 under navnet Golden Queen.
BESKRIVELSE
Description
En gul tomat med god smag. Skal nippes (indeterminant). Både til drivhus og friland.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste