Sort

FS ID
FS 0789
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Phaseolus vulgaris
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
12-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
bønne, have-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Twix
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
07-05-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Nederlandene (Holland)
HISTORIE
History
Opr. Inger Lundsteen i forbindelse med bønnegruppen. Det er en nederlandsk sort, stadig på EU fælles sortsliste i 2019
BESKRIVELSE
Description
Perlebønnetype; Småfrøet og spinkel plante, pænt udbytte af meget fine og tynde grønne bønner.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste